ЕИК/ПИК/Булстат или наименование:
Ключови думи за организация:
Седалище:
Област:
Община:
Населено място:
Район:
Участващи физически лица:
Правна форма:
Статус:
Регистрация по ДДС:
Основна дейност (КИД 2008):
Сектор:
Раздел:
Група:
Клас:
Финансирания: ИЛИ И
Обществени поръчки - изпълнител
Обществени поръчки - възложител
Държавен фонд "Земеделие"
Еврофондове
Еразъм+
Българо-швейцарска програма за сътрудничество
Норвежи финансов механизъм
Тръст за социална алтернатива
Фонд "Активни граждани"
Фондация "Лале"
Фондация "Америка за България"
Фондация "Чарлз Стюарт Мот"
Фонд "Обединени срещу Covid-19"
Социални услуги
Ключови думи за финансиране:
1
ЕИК/ПИК:
Наименование: НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ БОРДЪР КОЛИ
Правна форма: Сдружение
Регистрация: 30.12.2021
Регистрация по ДДС: Нe
Седалище на 1 организация


Цели: •Чистопородно развъждане на породата кучета Бордър Коли;n•Оказване методическа и научна помощ за създаване на условия за чистопородно развъждане, регистрация и насърчаване отглеждането на кучета от породата Бордър Коли при точно спазване на изискванията на утвърдените стандарти относно расовите белези на кучетата;n•Развитие и обучение на следните видове спортове с кучета: обидиенс, аджилити, дог-фристайл, дог-фризби, дог-фризби фристайл, дог-пулиер и др.n•Насърчаване развитието и популяризирането на породата кучета Бордър Коли и запознаване на заинтересованите юридически и физически лица с техните възможности;n•Представителство и защита на правата на членовете на сдружението;n•Пропаганда на дейността и постиженията на сдружението; n•Осъществяване на връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални, международни и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели, да осъществява връзки и обмяна на опит в областта на кинологията и спортовете за изучаване и използване на постиженията им.
Средства: •приемане на правила за селекцията, отглеждането и обучението на кучета от породата Бордър Коли;n•водене на родословни книги за кучета от породата Бордър Коли;n•установяване и утвърждаване на расовите белези на кучетата от породата Бордър Коли;n•оказване на подкрепа на научни изследвания в областта на развъждането, наследствеността, психологията, отглеждането и лечението на кучета от породата Бордър Коли;n•извършване на подбор на животни за разплод;n•провеждане на демонстрации на постижения в развъдната и разплодната дейност на кучетата;n•провеждане на обучение и атестация на развъдници;n•провеждане на национални и международни спортни състезания с кучета на следните видове спортове с кучета: обидиенс, аджилити, дог-фристайл, дог-фризби, дог-фризби фристайл, дог-пулиер и др.n•провеждане на национални и международни изложби с кучета от породата Бордър Коли;n•подпомагане и организиране на спортовете на клубно ниво;n•организиране на школи, тренировъчна и спортно – състезателна дейност;n•организиране и администриране на спортни състезания;n•изграждане и стопанисване на спортни обекти;n•подготовка на състезатели;n•организиране на конференции, семинари, кръгли маси, пресконференции и други форуми;n•установяване на сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина и участие в дейността на европейски и други международни организации;n•участие в национални и в международни проекти и програми.
Допълнителна стопанска дейност: 1.професионално обучение на кучета по следните видове спортове с кучета: обидиенс, аджилити, дог-фристайл, дог-фризби, дог-фризби фристайл, дог-пулиер и др;n2.организиране и провеждане на състезания, мероприятия, семинари, симпозиуми, изнасяне на лекции и др.;n3.трансфери на състезатели;n4.организиране и продажба на билети за състезания и мероприятия;n5.членски внос и индивидуални и колективни такси;n6.извършване на консултантска, маркетингова и издателска дейност;n7.организиране на курсове за обучение и професионална квалификация;n8.организиране на участия в международни и национални срещи, семинари и изложения;n9.управление на дарения, спонсорства и субсидии;n10.управление на предоставени средства от държавата;n11.управление на собствено имущество;n12.управление на предоставени средства от международни организации;n13.както и друга допълнителна стопанска дейност, приходите, от която се използват за постигане на целите по чл.3 от Устава на Сдружението.
Представляващи
Дария Иванцова
Участва в 1 организация.
Органи на управление
Дария Иванцова
Участва в 1 организация.
1
Забелязахме, че използвате АdВlocker (система за блокиране на реклами). Нашият сайт е безплатен и се поддържа от реклами. Моля, помогнете ни, като деактивирате вашия АdВlocker.